➡️

בתחנת Ten נתיבות

Ten נתיבות

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש אוגוסט

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

נְתִיבוֹת היא עיר במחוז הדרום בישראל. העיר שוכנת קרוב 25 ק"מ צפונית מערבית לבאר שבע. הוכרזה כעיר בשנת 2000.