➡️

בתחנת Ten בית שאן

Ten בית שאן

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

בֵּית שְׁאָן היא עיר במחוז הצפון בישראל, בעמק בית שאן, ממזרח לעמק יזרעאל, ממוקמת על כביש 90, כ־25 קילומטרים מדרום לכנרת. בית שאן היא אחת הערים העתיקות ביותר בארץ ישראל. בתל בית שאן נתגלו ממצאים החל מהתקופה הכלקוליתית. בתקופת הברונזה המאוחרת, עת כנען נעשתה חלק מהאימפריה המצרית, בית שאן שימשה כמרכז אדמיניסטרטיבי של השלטון המצרי. לפי המקרא, בימי שאול הייתה זו עיר כנענית, ובהמשך היא שולבה בממלכת ישראל. בתקופה ההלניסטית, בית שאן נודעה גם בשם סקיתופוליס. לאחר הכיבוש הרומי, סקיתופוליס קיבלה מעמד אוטונומי ונעשתה לעיר המובילה מבין ערי הדקאפוליס. בתקופה הביזנטית, בית שאן שימשה כבירת פרובינקיית פלשתינה סקונדה. בית שאן אז הייתה מרכז עירוני גדול ומונומנטלי, והתגוררו בה נוצרים, פגאנים, יהודים ושומרונים. לאחר הכיבוש הערבי של ארץ ישראל, ולאחר סדרה של רעידות אדמה (בייחוד רעש שביעית, בשנת 749), העיר ירדה מגדולתה ונעשתה לעיר שדה בינונית בגודלה. בית שאן נודעה בימי הביניים כמקום עם קרקע דשנה ופוריה, שבה שדות אורז וקני סוכר, מטעי תמרים, כרמי זית וכרמי גפן. בתלמוד הבבלי אמר עליה ריש לקיש: ”גן עדן... אם בארץ ישראל הוא – בית שאן פִתחוֹ”, והסביר רש"י: "שפירותיו מתוקין מכל ארץ ישראל". המועצה המקומית החדשה נוסדה בחודש יוני 1949 ונקראה בית שאן. רוב האוכלוסייה הערבית עזבה קודם לקרבות מלחמת העצמאות ובמהלכם ומיעוטה פונה לאחריהם, בעיקר לנצרת. שטח השיפוט שלה הוא 7.1 קמ"ר, והיא הוכרזה כעיר בשנת 1999.