➡️

בתחנת Ten רומת אל הייב

Ten רומת אל הייב

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

רומת אל-הייב (בערבית: رُمة الهـَيـْب; תעתיק מדויק: רֻמת אלהַיְב) הוא יישוב בדואי בבקעת בית נטופה, מצפון לציפורי, השייך למועצה אזורית אל-בטוף (נטופה), בה הוא מהווה את היישוב הדרומי והמערבי ביותר. ביישוב מתגוררים כ-2,200 תושבים (נכון לשנת 2022).