➡️

בתחנת Ten רהט - להבים

Ten רהט - להבים

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

רַהַט (בערבית: رهط) היא עיר בסמוך לפזורה הבדואית במחוז הדרום בישראל, 12 קילומטרים צפונית לבאר שבע, היא שוכנת בקרבת היישובים להבים וגבעות בר והקיבוצים משמר הנגב ושובל. שטח השיפוט שלה הוא 42,000 דונם. היא הוקמה בשנת 1972, והוכרזה כעיר בשנת 1994. כלל תושביה של העיר הבדואית רהט הם ערבים-מוסלמים. רהט היא העיר הערבית הגדולה בישראל, והעיר הבדואית היחידה בעולם.