➡️

בתחנת Ten רהט - להבים

Ten רהט - להבים

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש אוגוסט

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

רַהַט (בערבית: رهط) היא עיר במחוז הדרום בישראל, 12 קילומטרים צפונית לבאר שבע, בסמוך ליישובים להבים וגבעות בר ולקיבוצים משמר הנגב ושובל. שטח השיפוט שלה הוא 42,000 דונם. היא הוקמה בשנת 1972 והוכרזה כעיר בשנת 1994. כלל תושביה הם בדואים. העיר רהט היא היישוב הבדואי הגדול בישראל והעיר הבדואית היחידה בעולם. היא העיר הערבית השנייה בגודלה בישראל אחרי נצרת.