➡️

בתחנת Ten קריית ביאליק

Ten קריית ביאליק

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

קִרְיַת בְּיַאלִיק היא עיר במחוז חיפה בישראל, אחת מהערים המרכיבות את אזור הקריות והעיר השנייה בגודלה בגוש. בשנת 1950 הוכרה קריית ביאליק כמועצה מקומית, ובשנת 1976, כעיר. העיר הוקמה ב-18 ביולי 1934, בימי העלייה החמישית, ונקראה תחילה "שכונת עולי גרמניה". העיר היא חלק ממטרופולין חיפה. העיר גובלת במועצה אזורית מטה אשר, במועצה אזורית זבולון דרך כפר ביאליק, בקריית חיים השייכת מוניציפלית לחיפה ולחיפה עצמה, בקריית ים (דרך רפאל), בקריית מוצקין, וקריית אתא. קריית ביאליק, שדרות ח"ן בצפון העיר, בית הספר "ביאליק" וכן כפר ביאליק הסמוך, קרויים על שמו של המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק.