➡️

בתחנת Ten קריית ביאליק

Ten קריית ביאליק

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש אוגוסט

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

קִרְיַת בְּיַאלִיק היא עיר במחוז חיפה בישראל, אחת מהערים המרכיבות את אזור הקריות. בשנת 1950 הוכרה קריית ביאליק כמועצה מקומית, ובשנת 1976, כעיר. קריית ביאליק, שדרות ח"ן בצפון העיר, בית הספר "ביאליק" וכן כפר ביאליק הסמוך, קרויים על שמו של המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק.