➡️

בתחנת Ten כרמיאל

Ten כרמיאל

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

כַּרְמִיאֵל היא עיר במחוז הצפון שבישראל. שוכנת סמוך לכביש 85 - כביש עכו-צפת, בבקעת בית הכרם. כרמיאל הוקמה בשנת 1964, והוכרזה כעיר בשנת 1986. מקור שמה של העיר במיקומה בבקעת בית הכרם.