➡️

בתחנת Ten כרמיאל

Ten כרמיאל

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש אוגוסט

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

כַּרְמִיאֵל היא עיר במחוז הצפון שבישראל. שוכנת סמוך לכביש 85 - כביש עכו-צפת, בבקעת בית כרם כרמיאל הוקמה בשנת 1964, והוכרזה כעיר בשנת 1986.מקור שמה של העיר במיקומה בבקעת בית הכרם.