➡️

בתחנת Ten דימונה

Ten דימונה

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

דימונה היא עיר במחוז הדרום בישראל, והעיר הגדולה ביותר בשטחה השיפוטי בישראל (223 קמ"ר). דימונה ממוקמת בנגב, 35 ק"מ דרומית-מזרחית לבאר שבע ו-35 ק"מ מערבית לים המלח. גובהה מעל פני הים 550 מ'. סמוך לה נמצאת הקריה למחקר גרעיני.