➡️

בתחנת Ten אריאל

Ten אריאל

המחיר המלא שממנו נגזרת ההנחה, הוא המחיר שמשרד האנרגיה הגדיר לחודש יוני

אווטר של מלך הדלקCreated with getavataaars.com

אֲרִיאֵל היא התנחלות במעמד עיר השוכנת בלב השומרון, ליד כביש חוצה שומרון. הוקמה בשנת 1978, והוכרזה כעיר בשנת 1998. העיר ממוקמת בגובה הנע בין 500 מטר מעל פני הים ועד לגובה של כ-706 מטר מעל פני הים. מבחינה טופוגרפית היא בנויה על גבעה המשתרעת לאורך כ-12 ק"מ. אריאל מכונה לעיתים קרובות "בירת השומרון". אוכלוסיית אריאל היא חילונית ברובה. בעיר נמצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון. נכון לשנת 2023 מתגוררים באריאל יותר מ-20,000 תושבים.